Telefonintervijas

Izmantojot mūsu datorizēto telefona interviju tehnoloģiju (CATI), Jūs varat izlases veidā izvēlēties iedzīvotājus astoņās Eiropas valstīs. Pateicoties mūsu zinošajiem un pieredzējušajiem intervētājiem, mēs nodrošinām atbilstību visaugstākajiem telefona aptauju kvalitātes standartiem.

  • Mums ir vairāk kā 500 CATI darbavietas astoņās Eiropas valstīs
  • Mūsu CATI iekārtas ir piemērotas gan aptaujām ar patērētāju vai privātpersonu mērķa grupām (B2C), gan biznesa vai juridisko personu mērķa grupām (B2B)
  • Tās ir aprīkotas ar mūsdienīgu IT infrastruktūru, nodrošinot efektīvu intervēšanas norisi
  • Lai nodrošinātu datu kvalitāti, mēs regulāri apmācām savus intervētājus un aktīvi kontrolējam intervēšanas procesu

Kā mūsu faktiskā darba pamatu mēs atzīstam ESOMAR Rīcības kodeksu. Visas mūsu sistēmas un procedūras atbilst ESOMAR noteikumiem.

Pieejams
Denmark \\ Estonia \\ Finland \\ Latvia \\ Lithuania \\ Norway \\ Poland \\ Sweden

Sazinieties ar mums

Eva Kieperszo
Projektu un pārdošanas vadītāja