Metodes

Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes, lai nodrošinātu Jūs ar uzticamiem datiem par Jums interesējošajām tēmām vai mērķa grupām.

Datu ieguve tiešsaistē

Mēs nodrošinām piekļuvi vairāk nekā 650 000 patērētājiem 19 Eiropas valstīs, kas ir iepriekš atlasīti, augsti motivēti un pieejami jebkurai Jūsu izvēlētajai digitālās tirgus izpētes metodei.

 • Vairāk kā 50% no Norstat grupas interneta paneļu biedriem tiek rekrutēti telefoniski. Latvijā šis procents ir krietni augstāks
 • Mūsu interneta paneļi tiek veidoti, izmantojot dažādus tiešsaistes un bezsaistes avotus
 • Mēs veicam tikai aktīvu rekrutāciju un tikai tirgus izpētes vajadzībām
 • Respondentu piesaiste balstīta uz dubultās lietotāju identitātes pārbaudēm jeb dubultās verifikācijas (double opt-in) procesu.
 • Reģistrācija internet aptauju panelī ir pieejama tikai atlasītiem lietotājiem, saņemot ielūgumu.
 • Mums ir stingras prasības attiecībā uz mūsu partneriem un darbplūsmas kvalitāti
 • Interneta paneļa biedru rekrutācijā mēs pielietojam kvalitātes procedūras, ko apliecina ISO 9001 vai ISO 20252:2019 sertifikāts

Telefonintervijas

Izmantojot mūsu datorizēto telefona interviju tehnoloģiju (CATI), Jūs varat izlases veidā izvēlēties iedzīvotājus astoņās Eiropas valstīs. Pateicoties mūsu zinošajiem un pieredzējušajiem intervētājiem, mēs nodrošinām atbilstību visaugstākajiem telefona aptauju kvalitātes standartiem.

 • Mums ir vairāk kā 500 CATI darbavietas astoņās Eiropas valstīs
 • Mūsu CATI iekārtas ir piemērotas gan aptaujām ar patērētāju vai privātpersonu mērķa grupām (B2C), gan biznesa vai juridisko personu mērķa grupām (B2B)
 • Tās ir aprīkotas ar mūsdienīgu IT infrastruktūru, nodrošinot efektīvu intervēšanas norisi
 • Lai nodrošinātu datu kvalitāti, mēs regulāri apmācām savus intervētājus un aktīvi kontrolējam intervēšanas procesu

Kā mūsu faktiskā darba pamatu mēs atzīstam ESOMAR Rīcības kodeksu. Visas mūsu sistēmas un procedūras atbilst ESOMAR noteikumiem.

Tiešās intervijas

Tiešās intervijas var veikt uz ielas, iepirkšanās centrā, respondenta mājās vai darba vietā, vai kādā no mūsu īpašajiem testēšanas centriem.

 • Mūsu tīklā ietilpst vairāk kā 300 intervētāji ar mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu (piemēram iPad, datori).
 • Intervētāji tiek nepārtraukti apmācīti, lai atbilstu Jūsu prasībām.
 • Mēs uzturam sadarbības partneru tīklu (piemēram, iepirkšanās centri), lai nodrošinātu labu ģeogrāfisko pārklājumu Jūsu projektiem.

Slepenais pirkums

Slepenais pirkums ir daļa no mūsu tiešo interviju piedāvājuma. Attiecīgo apmeklējumu vai telefona zvanu veic mūsu apmācītie slepenie pircēji, tādējādi gūstot priekšstatu par patieso klientu pieredzi.